Tevfik �avdar T�rkiye

Gotina Pêsiyên Sumerîyan ew çi Sumeriye ku bi Sumerî nizane bixwîne û binîvisîne. (B.Z. 2000 sal) ew çi Kurd e ku bi Kurdî nizane bixwîne û binîvisîne...

Enstituya Kurdi: LÊKOLÎN 15

Şêx Ehmedê Xanî: Feylezof û Civaknasê Kurdistanî | Kürt

thy Seri | ElaEgypt


Copyright © 2017 Emma Langford Music. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.